Free Hyttyskarkote lotion 100ml

Tuotenumero: 50793
Normaalihinta €7,75
Myyntihinta €7,75 Normaalihinta €7,75
Varastossa Tilapäisesti loppu

Hajuton, helposti levittyvä ja nopeasti imeytyvä Free Karkote Lotion suojaa hyttysiä ja punkkeja vastaan. 7-8 tunnin suoja. Sisältää ihoa hoitavaa aloe veraa ja E-vitamiinia. Yhteistyössä Allergia-, Iho- ja Astmaliiton kanssa.

Tehoaine: IR3535 10 %

P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn.
P305+P351+P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutinajan.Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti.Jatka huuhtomista. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P337+P313 - Jos silmä-ärsytys jatkuu:Hakeudu lääkäriin. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Orsakar allvarlig ögonirritation.