Outlet

KORREK Kestovahapesu 700 ml

Tuotenumero: 124720
Normaalihinta €3,00
Myyntihinta €3,00 Normaalihinta €7,95
Varastossa Tilapäisesti loppu

Alkuperäinen hinta: €7,95

Tehokas autonpesuaine, joka sisältää KORREK Kestovahaa. Soveltuu erityisesti Kestovaha-vahatulle autolle pidentäen ja vahvistaen vahauksen vaikutusta.

  • Avainlippu
  • Valmistettu Suomessa

P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn.
P305+P351+P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutinajan.Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti.Jatka huuhtomista. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P337+P313 - Jos silmä-ärsytys jatkuu:Hakeudu lääkäriin. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P501 - Hävitä sisältö/pakkaus… Innehållet/behållaren lämnas till…

H315 - Ärsyttää ihoa. Irriterar huden.
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Orsakar allvarlig ögonirritation.