43547095728345

LV Eco astianpesuaine 500ml

Tuotenumero: 15784123
Normaalihinta €3,40
Myyntihinta €3,40 Normaalihinta €3,40
Varastossa Tilapäisesti loppu

LV Eco astianpesuaine pesee astiat loistavan puhtaiksi ekologisesti. Raaka-aineista 98,7% tulee luonnosta, vegaaninen. Tuote valmistetaan käyttämällä 100% uusiutuvaa energiaa ja valmistuksessa tavoitellaan mahdollisimman pientä ympäristövaikutusta. Kierrätetystä materiaalista valmistettu pullo. Kehitetty yhdessä Allergia- iho ja Astmaliiton kanssa ja tuotteelle on myönnetty Ympäristömerkki.
  • Ecocert certificate

P101 - Jos tarvitaan lääkinnällistä apua,näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn.
P305+P351+P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutinajan.Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti.Jatka huuhtomista. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P337+P313 - Jos silmä-ärsytys jatkuu:Hakeudu lääkäriin. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Orsakar allvarlig ögonirritation.