KORREK Pro TFC Hydrox 700 ml

Tuotenumero: 1000000500
Normaalihinta €19,90
Myyntihinta €19,90 Normaalihinta €19,90
Varastossa Tilapäisesti loppu

KORREK Pro TFC™ Hydrox on erittäin helppo ja nopea tapa suojata auto erilaisilta ulkoisilta rasituksilta, kuten maantiesuola, piki, UV-säteet. Hydrox aktivoituu veden vaikutuksesta, eikä vaadi mekaanista levitystä: suihkuta vasta pestyille, kosteille pinnoille ja huuhtele. Antaa maali- ja metallipinnoille peilimäisen kiillon ja tekee käsitellyistä pinnoista erittäin vettä ja likaa hylkivät. 

  • Valmistettu Suomessa

P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn.
P280 - Käytä suojakäsineitä / suojavaatetusta / silmiensuojainta / kasvonsuojainta. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302+P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE:Pese runsaalla vedellä ja saippualla. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/…
P305+P351+P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutinajan.Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti.Jatka huuhtomista. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P337+P313 - Jos silmä-ärsytys jatkuu:Hakeudu lääkäriin. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

H315 - Ärsyttää ihoa. Irriterar huden.
H318 - Vaurioittaa voimakkaasti silmiä. Orsakar allvarliga ögonskador.

Sinua saattaisi myös kiinnostaa

KORREK Pro TFC Reload 350 ml

KORREK Pro TFC Reload 350ml

Korrek
KORREK Pro TFC Glass Coat 100 ml

KORREK Pro TFC Glass Coat 100ml

Korrek
KORREK Pro TFC Ultra Finish 350 ml

KORREK Pro TFC Ultra Finish 350ml

Korrek
Tilapäisesti loppu
KORREK Muovikiilto 350 ml

KORREK Muovikiilto 350ml

Korrek
KORREK Pro TFC™ Ceramic Wax 150 g

KORREK Pro TFC™ Ceramic Wax 150g

Korrek
KORREK Kestovaha 350 ml

KORREK Kestovaha 350ml

Korrek
CERAMIC TFC 5L POLYMATRIX

CERAMIC TFC 5L POLYMATRIX

Korrek
KORREK Kiiltovaha 350 ml

KORREK Kiiltovaha 350ml

Korrek
KORREK Kliineri 350 ml

KORREK Kliineri 350ml

Korrek
KORREK Pikavaha 350 ml

KORREK Pikavaha 350ml

Korrek