342 Syöttirasia 2 kpl, jyväsyötti - Default Title

342 Syöttirasia 2 kpl, jyväsyötti

Tuotenumero: 15780336
Normaalihinta €15,50
Myyntihinta €15,50 Normaalihinta €15,50
Varastossa Tilapäisesti loppu

342 Syöttirasia 2 kpl, jyväsyötti
Pakkauksessa kaksi valmiiksi pakattua syöttirasiaa hiirten torjuntaan sisätiloissa. Kumpikin rasia sisältää 50g maittavaa jyväsyöttiä. Syötti sisältää kaurahiutaletta, auringonkukansiementä ja maissirouhetta. Tehoaine: difetialoni 0,025/kg, on hyvin tehoava antikoagulanttimyrkky, jonka vaikutus näkyy 4-10 päivässä. Jo hiiren kertasyönnillä nauttima pieni määrä syöttiä yleensä riittää.

H373 Saattaa vaurioittaa elimiä (veren hyytyminen) pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. 

Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

Käyttöturvallisuustiedote

P260 - Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P273 - Vältettävä päästämistä ympäristöön. Undvik utsläpp till miljön.
P314 - Hakeudu lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. Sök läkarhjälp vid obehag.
P501 - Hävitä sisältö/pakkaus… Innehållet/behållaren lämnas till…

P501:määräysten mukaisesti

H373 - Saattaa vahingoittaa elimiä (mainitaan kaikki tiedetyt kohdeelimet)pitkäaikaisessa tai toistuvassaaltistumisessa (mainitaanaltistumisreitti, jos on kiistattaosoitettu, että vaara ei voi aiheutuamuiden altistumisreittien kautta). Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
H412 - Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

veri/blod

Sinua saattaisi myös kiinnostaa

342 Syöttirasia 4 kpl, palasyötti

342 Syöttirasia 4 kpl, palasyötti

342
Giljotti Hiirenloukku 2 kpl

Giljotti Hiirenloukku 2 kpl

Giljotti
342 Syöttirasia 2 kpl, pastasyötti

342 Syöttirasia 2 kpl, pastasyötti

342
Giljotti rotanloukku, 1 kpl

Giljotti rotanloukku, 1 kpl

Giljotti
342 Syöttirasia 2 kpl, jyväsyötti

342 Syöttirasia 2 kpl, jyväsyötti

342
Ratex palasyötti 20g syöttirasiassa

Ratex palasyötti 20g syöttirasiassa

Ratex
342 Syöttirasia 2 kpl, palasyötti

342 Syöttirasia 2 kpl, palasyötti

342
Giljotti hiirenloukku 1 kpl

Giljotti hiirenloukku 1 kpl

Giljotti