342 Syöttirasia 4 kpl, palasyötti - Default Title

342 Syöttirasia 4 kpl, palasyötti

Tuotenumero: 15780349
Normaalihinta €19,90
Myyntihinta €19,90
Varastossa Tilapäisesti loppu

342 Syöttirasia 4 kpl, palasyötti. Pakkauksessa neljä valmiiksipakattua syöttirasiaa hiirten torjuntaan sisätiloissa. Kukin rasia sisältää 25g maittavaa palasyöttiä. Palasyötit kestävät hyvin maittavina myös kosteissa tiloissa. Tehoaine: difetialoni 0,025/kg, on hyvin tehoava antikoagulanttimyrkky, jonka vaikutus näkyy 4-10 päivässä. Jo hiiren kertasyönnillä nauttima pieni määrä syöttiä yleensä riittää.

H373 Saattaa vaurioittaa elimiä (veren hyytyminen) pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

Käyttöturvallisuustiedote

  P260 - Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  P273 - Vältettävä päästämistä ympäristöön. Undvik utsläpp till miljön.
  P314 - Hakeudu lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. Sök läkarhjälp vid obehag.
  P501 - Hävitä sisältö/pakkaus… Innehållet/behållaren lämnas till…

  P501:määräysten mukaisesti

  H373 - Saattaa vahingoittaa elimiä (mainitaan kaikki tiedetyt kohdeelimet)pitkäaikaisessa tai toistuvassaaltistumisessa (mainitaanaltistumisreitti, jos on kiistattaosoitettu, että vaara ei voi aiheutuamuiden altistumisreittien kautta). Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
  H412 - Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

  veri/blod

  Sinua saattaisi myös kiinnostaa

  342 Syöttirasia 4 kpl, palasyötti

  342 Syöttirasia 4 kpl, palasyötti

  342
  Giljotti Hiirenloukku 2 kpl

  Giljotti Hiirenloukku 2 kpl

  Giljotti
  342 Syöttirasia 2 kpl, pastasyötti

  342 Syöttirasia 2 kpl, pastasyötti

  342
  Giljotti rotanloukku, 1 kpl

  Giljotti rotanloukku, 1 kpl

  Giljotti
  342 Syöttirasia 2 kpl, jyväsyötti

  342 Syöttirasia 2 kpl, jyväsyötti

  342
  Ratex palasyötti 20g syöttirasiassa

  Ratex palasyötti 20g syöttirasiassa

  Ratex
  342 Syöttirasia 2 kpl, palasyötti

  342 Syöttirasia 2 kpl, palasyötti

  342
  Giljotti hiirenloukku 1 kpl

  Giljotti hiirenloukku 1 kpl

  Giljotti