Cooper Muurahaisrasia 4 kpl

Tuotenumero: 15771923
Normaalihinta €9,90
Myyntihinta €9,90 Normaalihinta €9,90
Varastossa Tilapäisesti loppu

Cooper Muurahaisrasia muurahaisten torjuntaan taloissa ja terasseilla. Sisältää 4 käyttövalmista muurahaisrasiaa. Syötti sisältää houkutussyötin sekä tehoaineen, jonka muurahaiset keräävät ja kuljettavat pesäänsä. Siisti käyttää esim. keittiössä ja kylpyhuoneessa. Aseta syöttirasia alueelle, joka on suojassa kosteudelta ja sateelta, sekä lähellä pesää tai muurahaisten polkua vähintään 8-14 vrk:n ajaksi.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

Tehoaine: 0,1 % 1R-transfenotriini

P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 - Lue merkinnät ennen käyttöä. Läs etiketten före användning.
P264 - Pese…huolellisesti käsittelyn jälkeen. Tvätta … grundligt efter användning.
P270 - Syöminen,juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
P273 - Vältettävä päästämistä ympäristöön. Undvik utsläpp till miljön.
P302+P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE:Pese runsaalla vedellä ja saippualla. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/…
P333+P313 - Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa:Hakeudu lääkäriin. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P501 - Hävitä sisältö/pakkaus… Innehållet/behållaren lämnas till…

P264:kädet
P501:vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä

H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H411 - Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Sinua saattaisi myös kiinnostaa

VermiNIX muurahaispölyte 100 g

VermiNIX muurahaispölyte 100g

VermiNIX
Cooper kasteluaine muurahaisille 250 ml

Cooper kasteluaine muurahaisille 250ml

Cooper
Tilapäisesti loppu
Cooper Muurahaisrasia 4 kpl

Cooper Muurahaisrasia 4 kpl

Cooper
Clean Kill Pyretriini Hyönteisspray 375 ml

Clean Kill Pyretriini Hyönteisspray 375ml

Clean Kill
Cooper Etanarae syötti 800 g

Cooper Etanarae syötti 800g

Cooper
Cooper Muurahaispölyte 200 g

Cooper Muurahaispölyte 200g

Cooper
Tilapäisesti loppu
Bio-Kill Extra micro-fast 375 ml Hyönteisspray

Bio-Kill Extra micro-fast 375ml Hyönteisspray

Bio-Kill