Free Hyttyskarkote aerosol  50ml - Default Title

Free Hyttyskarkote aerosol 50ml

Tuotenumero: 15754932
Normaalihinta €5,70
Myyntihinta €5,70 Normaalihinta €5,70
Varastossa Tilapäisesti loppu

Hajuton ja helppokäyttöinen Free Karkote Active Aerosol antaa tehokkaan ja pitkäkestoisen suojan jopa 10 tunniksi hyttysiä ja punkkeja vastaan. Yhteistyössä Allergia-, Iho- ja Astmaliiton kanssa.

P101 - Jos tarvitaan lääkinnällistä apua,näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 - Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta.-Tupakointi kielletty. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P211 - Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251 - Painesäiliö:Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P264 - Pese…huolellisesti käsittelyn jälkeen. Tvätta … grundligt efter användning.
P305+P351+P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutinajan.Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti.Jatka huuhtomista. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P410+P412 - Suojaa auringonvalolta.Ei saa altistaa yli 50°C/122°F lämpötiloille. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F.

P264:

H223 - Syttyvä aerosoli. Brandfarlig aerosol.
H229 - Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Sinua saattaisi myös kiinnostaa

Free  Punkkikarkote active spray 100ml

Free Punkkikarkote active spray 100ml

Free
Outlet
Free Hyttyskarkote Teho Outdoor  100ml

Free Hyttyskarkote Teho Outdoor 100ml

Free
Free  Hyttyskarkote aerosol 150ml

Free Hyttyskarkote aerosol 150ml

Free
Free Hyttyskarkote Kids & Family 100ml

Free Hyttyskarkote Kids & Family 100ml

Free
Free  Hyttyskarkote active spray 100ml

Free Hyttyskarkote active spray 100ml

Free
Free Hyttyskarkote aerosol  50ml

Free Hyttyskarkote aerosol 50ml

Free