Grill 100 1 L sytytysneste - Default Title

Grill 100 1 L sytytysneste

Tuotenumero: 53537
Normaalihinta €4,95
Myyntihinta €4,95 Normaalihinta €4,95
Varastossa Tilapäisesti loppu

Hajuton sytytysneste ulkokäyttöön, kuten grillihiilien ja nuotion sytytykseen. Soveltuu myös valopetrolin asemasta lamppuihin ja lämmittimiin.

  • Valmistettu Suomessa

P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn.
P233 - Säilytä tiiviisti suljettuna. Behållaren ska vara väl tillsluten.
P262 - Varo kemikaalin joutumista silmiin,iholle tai vaatteisiin. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P301+P310 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY:Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKES-KUKSEEN tai lääkäriin. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…
P331 - EI saa oksennuttaa. Framkalla INTE kräkning.
P501 - Hävitä sisältö/pakkaus… Innehållet/behållaren lämnas till…

H304 - Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Sinua saattaisi myös kiinnostaa

Grill 100 1 L sytytysneste

Grill 100 1l sytytysneste

Grill 100
Lamppuöljy 1 L

Lamppuöljy 1l

Lampol
Sinol 100 1 L polttoneste

Sinol 100 1l polttoneste

Sinol
Marinol 100 1 l polttoneste

Marinol 100 1l polttoneste

Marinol
Sinol polttogeeli 1L

Sinol polttogeeli 1L

Sinol
Hyvä Tuli Fondue 0,5 L polttoneste

Hyvä Tuli Fondue 0,5l polttoneste

Hyvä Tuli