KORREK Autopesu 700 ml

Tuotenumero: 114710
Normaalihinta €5,95
Myyntihinta €5,95 Normaalihinta €5,95
Varastossa Tilapäisesti loppu

Tehokas, runsaasti vaahtoava autonpesuaine. Soveltuu erityisen hyvin usein toistuvaan pesuun ja kevyemmän lian (kura, pöly) irrottamiseen. 

  • Avainlippu
  • Valmistettu Suomessa

P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn.
P305+P351+P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutinajan.Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti.Jatka huuhtomista. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P337+P313 - Jos silmä-ärsytys jatkuu:Hakeudu lääkäriin. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

H315 - Ärsyttää ihoa. Irriterar huden.
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Orsakar allvarlig ögonirritation.