KORREK Pro TFC Hydrox 700 ml

Tuotenumero: 1000000500
Normaalihinta €19,90
Myyntihinta €19,90 Normaalihinta €19,90
Varastossa Tilapäisesti loppu

KORREK Pro TFC™ Hydrox on erittäin helppo ja nopea tapa suojata auto erilaisilta ulkoisilta rasituksilta, kuten maantiesuola, piki, UV-säteet. Hydrox aktivoituu veden vaikutuksesta, eikä vaadi mekaanista levitystä: suihkuta vasta pestyille, kosteille pinnoille ja huuhtele. Antaa maali- ja metallipinnoille peilimäisen kiillon ja tekee käsitellyistä pinnoista erittäin vettä ja likaa hylkivät. 

  • Valmistettu Suomessa

P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn.
P280 - Käytä suojakäsineitä / suojavaatetusta / silmiensuojainta / kasvonsuojainta. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302+P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE:Pese runsaalla vedellä ja saippualla. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/…
P305+P351+P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutinajan.Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti.Jatka huuhtomista. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P337+P313 - Jos silmä-ärsytys jatkuu:Hakeudu lääkäriin. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

H315 - Ärsyttää ihoa. Irriterar huden.
H318 - Vaurioittaa voimakkaasti silmiä. Orsakar allvarliga ögonskador.

Sinua saattaisi myös kiinnostaa

Lasol 4 L lasinpesuneste

Lasol 4l lasinpesuneste

Lasol
KORREK Pro High Foam Shampoo 3 L

KORREK Pro High Foam Shampoo 3l

Korrek
Tilapäisesti loppu
Lasol 2 L lasinpesuneste

Lasol 2l lasinpesuneste

Lasol
KORREK Pro TFC Reload 350 ml

KORREK Pro TFC Reload 350ml

Korrek
Lasol -22°C 3 L

Lasol -22°C 3l

Lasol
KORREK Pro Irox 700 ml

KORREK Pro Irox 700ml

Korrek
KORREK Tekstiilipesu 350 ml

KORREK Tekstiilipesu 350ml

Korrek
KORREK Pro Foam Pre-wash 3 L

KORREK Pro Foam Pre-wash 3l

Korrek
KORREK Nahanpuhdistus 350 ml

KORREK Nahanpuhdistus 350ml

Korrek
Itikka-Lasol 100 ml

Itikka-Lasol 100ml

Lasol
KORREK Pro TFC Ultra Finish 350 ml

KORREK Pro TFC Ultra Finish 350ml

Korrek