KORREK Pro TFC Hydrox 700 ml

Tuotenumero: 1000000500
Normaalihinta €19,90
Myyntihinta €19,90
Varastossa Tilapäisesti loppu

KORREK Pro TFC™ Hydrox on erittäin helppo ja nopea tapa suojata auto erilaisilta ulkoisilta rasituksilta, kuten maantiesuola, piki, UV-säteet. Hydrox aktivoituu veden vaikutuksesta, eikä vaadi mekaanista levitystä: suihkuta vasta pestyille, kosteille pinnoille ja huuhtele. Antaa maali- ja metallipinnoille peilimäisen kiillon ja tekee käsitellyistä pinnoista erittäin vettä ja likaa hylkivät. 

  • Valmistettu Suomessa

P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn.
P280 - Käytä suojakäsineitä / suojavaatetusta / silmiensuojainta / kasvonsuojainta. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302+P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE:Pese runsaalla vedellä ja saippualla. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/…
P305+P351+P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutinajan.Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti.Jatka huuhtomista. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P337+P313 - Jos silmä-ärsytys jatkuu:Hakeudu lääkäriin. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

H315 - Ärsyttää ihoa. Irriterar huden.
H318 - Vaurioittaa voimakkaasti silmiä. Orsakar allvarliga ögonskador.

Sinua saattaisi myös kiinnostaa

Itikka-Lasol 100 ml

Itikka-Lasol 100ml

Lasol
Lasol 2 L lasinpesuneste

Lasol 2l lasinpesuneste

Lasol
Lasol -22°C 3 L

Lasol -22°C 3l

Lasol
Lasol Havuntuoksu -22°C 4 L

Lasol Havuntuoksu -22°C 4l

Lasol
KORREK Pro Foam Pre-wash 3 L

KORREK Pro Foam Pre-wash 3l

Korrek
KORREK Pro Irox 700 ml

KORREK Pro Irox 700ml

Korrek
KORREK vannepesu 700ml

KORREK vannepesu 700ml

Korrek
KORREK Pro TFC Reload 350 ml

KORREK Pro TFC Reload 350ml

Korrek
KORREK Tekstiilipesu 350 ml

KORREK Tekstiilipesu 350ml

Korrek
KORREK Nahanpuhdistus 350 ml

KORREK Nahanpuhdistus 350ml

Korrek
Lasol Sitrustuoksu 2 L

Lasol Sitrustuoksu 2l

Lasol