KORREK vahapesu 700ml

Tuotenumero: 114770
Normaalihinta €7,95
Myyntihinta €7,95 Normaalihinta €7,95
Varastossa Tilapäisesti loppu

Autonpesuaine, jota käytetään sellaisenaan, laimentamatta. Irrottaa tehokkaasti hankalaa likaa, kuten pikeä, asfalttia ja tiesuolaa ja muodostaa kiiltävän vahapinnan pesun yhteydessä. Ei vaadi kiillotusta, eikä sisällä hiovia ainesosia eikä silikonia. 

  • Avainlippu
  • Valmistettu Suomessa

P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn.
P301+P310 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY:Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKES-KUKSEEN tai lääkäriin. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…
P305+P351+P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutinajan.Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti.Jatka huuhtomista. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P331 - EI saa oksennuttaa. Framkalla INTE kräkning.
P337+P313 - Jos silmä-ärsytys jatkuu:Hakeudu lääkäriin. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P501 - Hävitä sisältö/pakkaus… Innehållet/behållaren lämnas till…

EUH066 - Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Sinua saattaisi myös kiinnostaa

KORREK Eko Autopesu 1 L

KORREK Eko Autopesu 1l

Korrek
KORREK Silikonipuikko 65 ml

KORREK Silikonipuikko 65ml

Korrek
KORREK Muovikiilto 350 ml

KORREK Muovikiilto 350ml

Korrek
KORREK Lukkosula 40 ml

KORREK Lukkosula 40ml

Korrek
Tilapäisesti loppu
KORREK Eko Tehopesu 1 L

KORREK Eko Tehopesu 1l

Korrek

KORREK Eko Painepesu 3l

Korrek
KORREK Tehopesu 1 L

KORREK Tehopesu 1l

Korrek
CERAMIC TFC 5L BIG APPLE

CERAMIC TFC 5L BIG APPLE

Korrek
KORREK Autopesu 700 ml

KORREK Autopesu 700ml

Korrek
CERAMIC TFC 5L IROX

CERAMIC TFC 5L IROX

Korrek
CERAMIC TFC 5L TAREX

CERAMIC TFC 5L TAREX

Korrek