Lamppuöljy 1 L - Default Title

Lamppuöljy 1 L

Tuotenumero: 53447
Normaalihinta €3,95
Myyntihinta €3,95 Normaalihinta €3,95
Varastossa Tilapäisesti loppu

Lamppuöljy kaikkiin petrolivalaisimiin, myös grillihiilien sytytysnesteeksi.


  • Valmistettu Suomessa

P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn.
P262 - Varo kemikaalin joutumista silmiin,iholle tai vaatteisiin. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P301+P310 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY:Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKES-KUKSEEN tai lääkäriin. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…
P331 - EI saa oksennuttaa. Framkalla INTE kräkning.
P501 - Hävitä sisältö/pakkaus… Innehållet/behållaren lämnas till…

P501:paikallisten määräysten mukaan

EUH066 - Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor
H304 - Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

EUH066:Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua

Sinua saattaisi myös kiinnostaa

Grill 100 1 L sytytysneste

Grill 100 1l sytytysneste

Grill 100
Marinol 100 1 l polttoneste

Marinol 100 1l polttoneste

Marinol
Lamppuöljy 1 L

Lamppuöljy 1l

Lampol
Sinol 100 1 L polttoneste

Sinol 100 1l polttoneste

Sinol
Sinol polttogeeli 1L

Sinol polttogeeli 1L

Sinol
Hyvä Tuli Fondue 0,5 L polttoneste

Hyvä Tuli Fondue 0,5l polttoneste

Hyvä Tuli