Lasol -22°C 3 L - Default Title

Lasol -22°C 3 L

Tuotenumero: 15746532
Normaalihinta €5,95
Myyntihinta €5,95 Normaalihinta €5,95
Varastossa Tilapäisesti loppu

Laadukas etanolipohjainen käyttövalmis lasinpesuneste, jonka pakkaskesto on -22°C. Tuotteeseen ei ole lisätty hajusteita. 

  • Avainlippu
  • Valmistettu Suomessa

P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 - Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta.-Tupakointi kielletty. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P233 - Säilytä tiiviisti suljettuna. Behållaren ska vara väl tillsluten.
P305 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P351 - Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P501 - Hävitä sisältö/pakkaus… Innehållet/behållaren lämnas till…

P501:paikallisten määräysten mukaan

H226 - Syttyvä neste ja höyry. Brandfarlig vätska och ånga.