Lasol 4 L lasinpesuneste - Default Title

Lasol 4 L lasinpesuneste

Tuotenumero: 15730161
Normaalihinta €16,95
Myyntihinta €16,95 Normaalihinta €16,95
Varastossa Tilapäisesti loppu

Lasol laimennettava lasinpesutiiviste 

  • Valmistettu Suomessa

P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 - Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta.-Tupakointi kielletty. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P305 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P351 - Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P501 - Hävitä sisältö/pakkaus… Innehållet/behållaren lämnas till…

H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry. Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Sinua saattaisi myös kiinnostaa

KORREK Pro High Foam Shampoo 3 L

KORREK Pro High Foam Shampoo 3l

Korrek
KORREK Pro TFC Hydrox 700 ml

KORREK Pro TFC Hydrox 700ml

Korrek
Lasol 2 L lasinpesuneste

Lasol 2l lasinpesuneste

Lasol
Lasol -22°C 3 L

Lasol -22°C 3l

Lasol
Lasol Havuntuoksu -22°C 4 L

Lasol Havuntuoksu -22°C 4l

Lasol
Itikka-Lasol 100 ml

Itikka-Lasol 100ml

Lasol
KORREK Pro Foam Pre-wash 3 L

KORREK Pro Foam Pre-wash 3l

Korrek
KORREK Pro Irox 700 ml

KORREK Pro Irox 700ml

Korrek
KORREK vannepesu 700ml

KORREK vannepesu 700ml

Korrek
KORREK Pro TFC Reload 350 ml

KORREK Pro TFC Reload 350ml

Korrek
KORREK Tekstiilipesu 350 ml

KORREK Tekstiilipesu 350ml

Korrek
Tilapäisesti loppu