Lasol Sitrustuoksu 2 L - Default Title

Lasol Sitrustuoksu 2 L

Tuotenumero: 15741701
Normaalihinta €7,95
Myyntihinta €7,95 Normaalihinta €7,95
Varastossa Tilapäisesti loppu

Laadukas sitruksentuoksuinen laimennettava lasinpesuneste

  • Valmistettu Suomessa

P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 - Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta.-Tupakointi kielletty. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P305 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P351 - Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P501 - Hävitä sisältö/pakkaus… Innehållet/behållaren lämnas till…

H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry. Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Sinua saattaisi myös kiinnostaa

KORREK vahapesu 700ml

KORREK vahapesu 700ml

Korrek
KORREK Eko Autopesu 1 L

KORREK Eko Autopesu 1l

Korrek
KORREK Silikonipuikko 65 ml

KORREK Silikonipuikko 65ml

Korrek
KORREK Muovikiilto 350 ml

KORREK Muovikiilto 350ml

Korrek
KORREK Lukkosula 40 ml

KORREK Lukkosula 40ml

Korrek
Tilapäisesti loppu
KORREK Eko Tehopesu 1 L

KORREK Eko Tehopesu 1l

Korrek

KORREK Eko Painepesu 3l

Korrek
KORREK Tehopesu 1 L

KORREK Tehopesu 1l

Korrek
CERAMIC TFC 5L BIG APPLE

CERAMIC TFC 5L BIG APPLE

Korrek
KORREK Autopesu 700 ml

KORREK Autopesu 700ml

Korrek
CERAMIC TFC 5L IROX

CERAMIC TFC 5L IROX

Korrek