LV 40kpl all-in-one konetiskitabletti - Default Title

LV 40kpl all-in-one konetiskitabletti

Tuotenumero: 15910681
Normaalihinta €6,60
Myyntihinta €6,60 Normaalihinta €6,60
Varastossa Tilapäisesti loppu

LV 40kpl all-in-one konetiskitabletti on helppo käyttöinen tabletti suojakelmulla. Hajusteeton ja väriaineeton. Allergia ja astmaliiton hyväksymä.


Sisältää/Innhåller: 15-30 % Happipohjaisia valkaisuaineita / syrebaserad blekmedel, 5-15 % polykarboksilaattia / polykarboksilater, ionittomia tensidejä / nonjoniska tensider, < 5 % entsyymejä / enzymer

P101 - Jos tarvitaan lääkinnällistä apua,näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn.
P305+P351+P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutinajan.Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti.Jatka huuhtomista. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P337+P313 - Jos silmä-ärsytys jatkuu:Hakeudu lääkäriin. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

EUH208 - Sisältää (herkistävän aineen nimi). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Innehåller (namnet på det sensibiliserande ämnet). Kan orsaka en allergisk reaktion.
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Sinua saattaisi myös kiinnostaa

Heti Käsitiski 500ml

Heti Käsitiski 500ml

HETI
Heti Käsitiski spray 500ml

Heti Käsitiski spray 500ml

HETI
LV Astianpesuaine 500ml

LV Astianpesuaine 500ml

LV
LV Konetiskigeeli All-in-One 500ml

LV Konetiskigeeli All-in-One 500ml

LV
Uutuus
LV 40kpl all-in-one konetiskitabletti

LV 40kpl all-in-one konetiskitabletti

LV