LV Desinfiointi kodin pinnoille 500ml

Tuotenumero: 15777507
Normaalihinta €8,20
Myyntihinta €8,20
Varastossa Tilapäisesti loppu

LV Desinfiointi kodin pinnoille on käyttövalmis alkoholipitoinen liuos keittiön ja kylpyhuonetilojen puhtaiden pintojen desinfiointiin. Se viimeistelee puhdistustuloksen tehokkaasti ja nopeasti tuhoten pinnoilta bakteerit, useimmat homeet, hiivat sekä virukset, kuten esim. noroviruksen. Ympäristöystävällinen tuote ei sisällä klooria eikä vetyperoksidia ja se haihtuu pinnoilta nopeasti.

Valmistettu Suomessa ja tuotteelle on myönnetty Avainlippu-tunnus. Käyttö: Sumuta LV Desinfiointiainetta puhtaalle ja kuivalle pinnalle, anna vaikuttaa 2 minuuttia ja pyyhi esim. kertakäyttöpyyhkeellä. Koska LV Desinfiointi kodin pinnoille ei ole pesutuote, älä käytä tuotetta turhaan vaan ainoastaan tarvittaessa, kun on syytä epäillä tartuntavaaraa. Noroepidemian aikana on hyvä muistaa aina, että sekä käsienpesu että pintojen pesu on erittäin tärkeää, ja desinfioinnilla vain viimeistellään puhdistus.


  • Avainlippu
  • Valmistettu Suomessa

Propan-2-ol, Ethanol denat. A12t, Aqua

P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 - Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta.-Tupakointi kielletty. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P233 - Säilytä tiiviisti suljettuna. Behållaren ska vara väl tillsluten.
P285 - Käytä hengityksensuojainta,jos ilmanvaihto on riittämätön. Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.
P305 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P351 - Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry. Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Sinua saattaisi myös kiinnostaa

LV Desinfiointi kodin pinnoille 500ml

LV Desinfiointi kodin pinnoille 500ml

LV