Ratex palasyötti 20g syöttirasiassa - Default Title

Ratex palasyötti 20g syöttirasiassa

Tuotenumero: 15782944
Normaalihinta €9,90
Myyntihinta €9,90 Normaalihinta €9,90
Varastossa Tilapäisesti loppu

Ratex syöttirasia, jossa 20g palasyötti. Tehoaine brodifakumi.

Valmiiksi pakattu syöttirasia hiirten torjuntaan sisätiloissa. Tehoaine, brodifakumi, on antikoagulanttimyrkky (verenhyytymisenestoaine), jonka vaikutus näkyy 4-10 päivässä. Jos hiiren kertasyönnillä nauttima pieni määrä syöttiä yleensä riittää.

H373 Saattaa vaurioittaa elimiä (veren hyytyminen) pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. EUH 208 Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-onia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. 

Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.


Käyttöturvallisuustiedote

P260 - Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P314 - Hakeudu lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. Sök läkarhjälp vid obehag.
P501 - Hävitä sisältö/pakkaus… Innehållet/behållaren lämnas till…

P501:vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä.

H373 - Saattaa vahingoittaa elimiä (mainitaan kaikki tiedetyt kohdeelimet)pitkäaikaisessa tai toistuvassaaltistumisessa (mainitaanaltistumisreitti, jos on kiistattaosoitettu, että vaara ei voi aiheutuamuiden altistumisreittien kautta). Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

H373: veri/blod

Sinua saattaisi myös kiinnostaa

342 Syöttirasia 4 kpl, palasyötti

342 Syöttirasia 4 kpl, palasyötti

342
Giljotti Hiirenloukku 2 kpl

Giljotti Hiirenloukku 2 kpl

Giljotti
342 Syöttirasia 2 kpl, pastasyötti

342 Syöttirasia 2 kpl, pastasyötti

342
Giljotti rotanloukku, 1 kpl

Giljotti rotanloukku, 1 kpl

Giljotti
342 Syöttirasia 2 kpl, jyväsyötti

342 Syöttirasia 2 kpl, jyväsyötti

342
Ratex palasyötti 20g syöttirasiassa

Ratex palasyötti 20g syöttirasiassa

Ratex
342 Syöttirasia 2 kpl, palasyötti

342 Syöttirasia 2 kpl, palasyötti

342
Giljotti hiirenloukku 1 kpl

Giljotti hiirenloukku 1 kpl

Giljotti