43528066236633

Mavala Scientifique K+ 2 ml kynnenkovettaja

Tuotenumero: 15842332
Normaalihinta €11,50
Myyntihinta €11,50 Normaalihinta €11,50
Varastossa Tilapäisesti loppu

Mavala Scientifique K+ -kynnenkovettaja vahvistaa kynnen kärkeä, kynnen haurainta osaa, ja estää sitä liuskottumasta. 

Käytä ainoastaan kynnen kärkeen 2-3 kertaa viikossa. Vältä aineen joutumista kynsinauhoille ja iholle, jottei iho kovetu. Ei sisällä formaldehydiä.

P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 - Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta.-Tupakointi kielletty. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P501 - Hävitä sisältö/pakkaus… Innehållet/behållaren lämnas till…

H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry. Mycket brandfarlig vätska och ånga.