Sinol 100 1 L polttoneste - Default Title

Sinol 100 1 L polttoneste

Tuotenumero: 52017
Normaalihinta €4,95
Myyntihinta €4,95 Normaalihinta €4,95
Varastossa Tilapäisesti loppu

Polttoneste spriikeittimiin. Soveltuu käytettäväksi myös priimuksissa ja puhalluslampuissa.


  • Avainlippu
  • Valmistettu Suomessa

P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 - Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta.-Tupakointi kielletty. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P233 - Säilytä tiiviisti suljettuna. Behållaren ska vara väl tillsluten.
P305 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P351 - Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P501 - Hävitä sisältö/pakkaus… Innehållet/behållaren lämnas till…

P501:määräysten mukaisesti
P233:ja pystyasennossa

H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry. Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Sinua saattaisi myös kiinnostaa

Grill 100 1 L sytytysneste

Grill 100 1l sytytysneste

Grill 100
Lamppuöljy 1 L

Lamppuöljy 1l

Lampol
Sinol 100 1 L polttoneste

Sinol 100 1l polttoneste

Sinol
Marinol 100 1 l polttoneste

Marinol 100 1l polttoneste

Marinol
Sinol polttogeeli 1L

Sinol polttogeeli 1L

Sinol
Hyvä Tuli Fondue 0,5 L polttoneste

Hyvä Tuli Fondue 0,5l polttoneste

Hyvä Tuli