Tabac Original Deodorant Stick 75 ml - Default Title

Tabac Original Deodorant Stick 75 ml

Tuotenumero: 411801
Normaalihinta €13,60
Myyntihinta €13,60
Varastossa Tilapäisesti loppu

Tabac Original Deodorant Stick antaa 24 tunnin suojan ehkäisemällä hien hajua ja antamalla pitkäkestoisen hienostuneen raikkauden tunnuksenomaisella Tabac Original -tuoksulla.

ALCOHOL , WATER (AQUA), BUTYLENE GLYCOL, SODIUM STEARATE, SODIUM PALMITATE, FRAGRANCE (PARFUM), ETHYLHEXYLGLYCERIN, PHENOXYETHANOL, LINALOOL , LIMONENE, HYDROXYCITRONELLAL, BENZYL ALCOHOL, COUMARIN, ISOEUGENOL, CITRONELLOL, ALPHA-ISOMETHYL IONONE, BENZYL SALICYLATE, CINNAMYL ALCOHOL, HEXYL CINNAMAL, EUGENOL, CITRAL, GERANIOL, TETRASODIUM EDTA, AMYL CINNAMAL, BENZYL BENZOATE, ANISE ALCOHOL.

P101 - Jos tarvitaan lääkinnällistä apua,näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 - Lue merkinnät ennen käyttöä. Läs etiketten före användning.
P210 - Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta.-Tupakointi kielletty. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P261 - Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P305+P351+P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutinajan.Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti.Jatka huuhtomista. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P501 - Hävitä sisältö/pakkaus… Innehållet/behållaren lämnas till…

P501:määräysten mukaisesti

H228 - Syttyvä kiinteä aine. Brandfarligt fast ämne.
H315 - Ärsyttää ihoa. Irriterar huden.
H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 - Vaurioittaa voimakkaasti silmiä. Orsakar allvarliga ögonskador.
H412 - Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Sinua saattaisi myös kiinnostaa

LV Men Teho roll-on antiperspirantti

LV Men Teho roll-on antiperspirantti

LV
Tilapäisesti loppu
Tabac Man Gravity Deodorant Stick 75 ml

Tabac Man Gravity Deodorant Stick 75ml

Tabac
LV MEN Antiperspirant stick 48h 40ml

LV MEN Antiperspirant stick 48h 40ml

LV
Tabac Original Deodorant Spray 250 ml

Tabac Original Deodorant Spray 250ml

Tabac
Tabac Original Deodorant Stick 75 ml

Tabac Original Deodorant Stick 75ml

Tabac
Tabac Original Deodorant Roll On 75 ml

Tabac Original Deodorant Roll On 75ml

Tabac
Tabac Original Deodorant & Body Spray 200 ml

Tabac Original Deodorant & Body Spray 200ml

Tabac