43547096318169

Trico Garden Peurakarkote 250 ml tiiviste

Tuotenumero: 15780513
Normaalihinta €24,90
Myyntihinta €24,90 Normaalihinta €24,90
Varastossa Tilapäisesti loppu

Trico Garden suojaa havu- ja lehtipuut, pensaat ja koristekasvit hirvieläinten, kuten peurojen ja kauriiden, tuhoilta. Valmisteen teho perustuu sen hajun ja maun hirvieläimiä karkottavaan vaikutukseen. Valmistetta sekoitetaan 10-20 ml 0,3 -1 dl:aan vettä. Annos riittää 10m2 käsittelyyn. Tehoaine lampaanrasva 65g/l. Soveltuu luonnonmukaiseen tuotantoon.

EUH208 Sisältää 5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) seosta. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. EUH401 Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö. Lue aina  pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä.

P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn.

EUH208 - Sisältää (herkistävän aineen nimi). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Innehåller (namnet på det sensibiliserande ämnet). Kan orsaka en allergisk reaktion.
EUH401 - Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi. För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

EUH208: Sisältää 5-Kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) seosta. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Innehåller en blandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.