4711 Original EdC 100 ml tuoksu

Tuotenumero: 740086
Normaalihinta €19,90
Myyntihinta €19,90
Varastossa Tilapäisesti loppu

4711 Original Eau de Cologne on aito alkuperäinen kölninvesi, jonka reseptiin on luotettu jo yli 200 vuoden ajan mieltä virkistävien ominaisuuksiensa takia. Sitruunan, bergamotin ja appelsiinin tuoksuyhdistelmä virkistävät mieltä, kun taas laventeli ja rosmariini auttavat rentoutumaan. Neroli ja petitgrain rauhoittavat ja vaikuttavat mielialaan positiivisesti. Tuoksu sopii niin miehille kuin naisille. 

ALCOHOL,WATER (AQUA), FRAGRANCE (PARFUM), LIMONENE, LINALOOL, CITRAL, HYDROXYCITRONELLAL, GERANIOL, CITRONELLOL

P101 - Jos tarvitaan lääkinnällistä apua,näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 - Lue merkinnät ennen käyttöä. Läs etiketten före användning.
P210 - Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta.-Tupakointi kielletty. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P305+P351+P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutinajan.Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti.Jatka huuhtomista. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P501 - Hävitä sisältö/pakkaus… Innehållet/behållaren lämnas till…

P501:määräysten mukaisesti

H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry. Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H304 - Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Orsakar allvarlig ögonirritation.
H413 - Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille. Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

Sinua saattaisi myös kiinnostaa

4711 Eau de Cologne 25ml tuoksu

4711 Eau de Cologne 25ml tuoksu

4711
Tabac Man Gravity After Shave Lotion -partavesi 50 ml

Tabac Man Gravity After Shave Lotion -partavesi 50ml

Tabac
Outlet
Route 66 Feel the Night EdT 100 ml tuoksu

Route 66 Feel the Night EdT 100ml tuoksu

Route 66
Uutuus
Route 66 From Coast To Coast EdT 100 ml

Route 66 From Coast To Coast EdT 100ml

Route 66
Tabac Original Craftsman After Shave Lotion -partavesi 50 ml

Tabac Original Craftsman After Shave Lotion -partavesi 50ml

Tabac
Outlet
Route 66 Easy Way Of Life EdT 100 ml

Route 66 Easy Way Of Life EdT 100ml

Route 66
4711 Original EdC 100 ml tuoksu

4711 Original EdC 100ml tuoksu

4711
Tilapäisesti loppu
Route 66 Born to be Wild EdT 100 ml tuoksu

Route 66 Born to be Wild EdT 100ml tuoksu

Route 66
Tabac Original Craftsman EdT 50 ml

Tabac Original Craftsman EdT 50ml

Tabac
Tabac Man Gravity EdT 30 ml

Tabac Man Gravity EdT 30ml

Tabac