Free Hyttyskarkote active spray 100ml

Tuotenumero: 15738234
Normaalihinta €9,50
Myyntihinta €9,50
Varastossa Tilapäisesti loppu

Hajuton ja helppokäyttöinen Free Karkote Active Spray antaa tehokkaan suojan hyttysiä vastaan jopa 7 tunniksi. Sisältää ihoa hoitavaa aloe veraa ja E-vitamiinia. Yhteistyössä Allergia-, Iho- ja Astmaliiton kanssa.

Tehoaine: etyylibutyyliasetyyliaminopropionaatti 20 % (IR3535)

P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 - Lue merkinnät ennen käyttöä. Läs etiketten före användning.
P261 - Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P305+P351+P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutinajan.Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti.Jatka huuhtomista. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P337+P313 - Jos silmä-ärsytys jatkuu:Hakeudu lääkäriin. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

H226 - Syttyvä neste ja höyry. Brandfarlig vätska och ånga.
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Sinua saattaisi myös kiinnostaa

Free  Punkkikarkote active spray 100ml

Free Punkkikarkote active spray 100ml

Free
Outlet
Free Hyttyskarkote Teho Outdoor  100ml

Free Hyttyskarkote Teho Outdoor 100ml

Free
Free  Hyttyskarkote aerosol 150ml

Free Hyttyskarkote aerosol 150ml

Free
Free Hyttyskarkote Kids & Family 100ml

Free Hyttyskarkote Kids & Family 100ml

Free
Free Hyttyskarkote aerosol  50ml

Free Hyttyskarkote aerosol 50ml

Free
Free  Hyttyskarkote active spray 100ml

Free Hyttyskarkote active spray 100ml

Free