Outlet

Hej:pure pure water EdP 50ml tuoksu naiselle

Tuotenumero: 15842862
Normaalihinta €15,00
Myyntihinta €15,00 Normaalihinta €36,00
Varastossa Tilapäisesti loppu

Alkuperäinen hinta: €36,00

Hej:pure Pure Water EdP on raikas, vesimäinen ja merellinen tuoksu naiselle. Tuoksu sisältää vastuullisesti hankittua jasmiinia Intiasta paikallisia maanviljelijöitä tukien. Pakkausmateriaali on 98% kierrätettävää ja ulkopakkaus sekä lasipullo sisältää kierrätettyä materiaalia. Tuote on vegaaninen eli ei sisällä eläinperäisiä aineosia eikä niiden johdannaisia. Tuoksu on hiilineutraali. Kompensoimme hiilidioksidi-päästömme vapaaehtoisesti tukemalla päästövähennyshankkeita.

Lue lisää: hejpure.com

ALCOHOL, FRAGRANCE (PARFUM), WATER (AQUA), LINALOOL, LIMONENE, GERANIOL, CITRONELLOL, BENZYL ALCOHOL, CITRAL.

P101 - Jos tarvitaan lääkinnällistä apua,näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 - Lue merkinnät ennen käyttöä. Läs etiketten före användning.
P210 - Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta.-Tupakointi kielletty. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P305+P351+P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutinajan.Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti.Jatka huuhtomista. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P501 - Hävitä sisältö/pakkaus… Innehållet/behållaren lämnas till…

H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry. Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H304 - Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Orsakar allvarlig ögonirritation.
H413 - Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille. Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

Sinua saattaisi myös kiinnostaa

By Raili Lupaus Tuoksu 50ml

By Raili Lupaus Tuoksu 50ml

ByRaili
Hej:pure pure wood EdP 50ml unisex-tuoksu naiselle ja miehelle

Hej:pure pure wood EdP 50ml unisex-tuoksu naiselle ja miehelle

Hej:pure
Outlet
Murumuru Sassy Citrus Body Mist 50 ml

Murumuru Sassy Citrus Body Mist 50ml

MuruMuru
S.Oliver Scent of You Women EdT 30 ml

S.Oliver Scent of You Women EdT 30ml

s.Oliver
Murumuru Green Tea Body Mist 50 ml

Murumuru Green Tea Body Mist 50ml

MuruMuru
4711 Original EdC 100 ml tuoksu

4711 Original EdC 100ml tuoksu

4711
Uutuus
Nuxe Prodigieux Neroli le parfum 50 ml hajuvesi

Nuxe Prodigieux Neroli le parfum 50ml hajuvesi

Nuxe
S.Oliver For her EdT 30 ml

S.Oliver For her EdT 30ml

s.Oliver