KORREK Kiiltovaha 350 ml

Tuotenumero: 115300
Normaalihinta €11,90
Myyntihinta €11,90 Normaalihinta €11,90
Varastossa Tilapäisesti loppu

Erittäin puhdistava ja kiillottava autovaha kaikenlaatuisten ja -väristen maalipintojen puhdistamiseen ja suojaukseen. Sisältää Carnauba-vahaa ja korroosionestoainetta.

  • Avainlippu
  • Valmistettu Suomessa

P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 - Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta.-Tupakointi kielletty. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P233 - Säilytä tiiviisti suljettuna. Behållaren ska vara väl tillsluten.
P301+P310 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY:Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKES-KUKSEEN tai lääkäriin. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…
P331 - EI saa oksennuttaa. Framkalla INTE kräkning.
P501 - Hävitä sisältö/pakkaus… Innehållet/behållaren lämnas till…

EUH066 - Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor
H226 - Syttyvä neste ja höyry. Brandfarlig vätska och ånga.
H304 - Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Sinua saattaisi myös kiinnostaa

Lasol Itikkaliuote 500 ml

Lasol Itikkaliuote 500ml

Lasol
Outlet
KORREK Liuotinpesuvaha 700ml

KORREK Liuotinpesuvaha 700ml

Korrek
Outlet
KORREK Pro TFC Polymatrix 350 ml

KORREK Pro TFC Polymatrix 350ml

Korrek
KORREK Lasinpesu 350ml

KORREK Lasinpesu 350ml

Korrek
Outlet
KORREK Pro High Foam Shampoo 3 L

KORREK Pro High Foam Shampoo 3l

Korrek
KORREK Pro TFC Hydrox 700 ml

KORREK Pro TFC Hydrox 700ml

Korrek
KORREK Sisäpesu 350 ml

KORREK Sisäpesu 350ml

Korrek
Kesä-Lasol 2 L

Kesä-Lasol 2l

Lasol
Outlet
KORREK Pro TFC Reload 350 ml

KORREK Pro TFC Reload 350ml

Korrek
KORREK Pro Irox 700 ml

KORREK Pro Irox 700ml

Korrek
Lasol Havuntuoksu -22°C 4 L

Lasol Havuntuoksu -22°C 4l

Lasol