KORREK Kliineri 350 ml

Tuotenumero: 125350
Normaalihinta €9,90
Myyntihinta €9,90 Normaalihinta €9,90
Varastossa Tilapäisesti loppu

Pastamainen puhdistus- ja kiillotusvaha huonokuntoisille maali-, metalli- ja kromipinnoille. Sisältää hiovia ainesosia, jotka syväpuhdistavat ja silottavat pintanaarmuja. Soveltuu myös ruoste-, bitumi-, suola-, bensa- ym. vaikeiden tahrojen poistamiseen.

  • Avainlippu
  • Valmistettu Suomessa

P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 - Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta.-Tupakointi kielletty. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P273 - Vältettävä päästämistä ympäristöön. Undvik utsläpp till miljön.
P301+P330+P331 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY:Huuhdo suu.EI saa oksennuttaa. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
P311 - Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…
P501 - Hävitä sisältö/pakkaus… Innehållet/behållaren lämnas till…

EUH066 - Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor
H226 - Syttyvä neste ja höyry. Brandfarlig vätska och ånga.
H412 - Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Sinua saattaisi myös kiinnostaa

LV Color pyykinpesuneste säästöpakkaus 2,5l

LV Color pyykinpesuneste säästöpakkaus 2,5l

LV
Heti Pyykkietikka raikas 500ml

Heti Pyykkietikka raikas 500ml

HETI
Ympäristön Ystävä Puutarhalannoite 0,5L

Ympäristön Ystävä Puutarhalannoite 0,5L

GreenCare
Outlet
Free  Punkkikarkote active spray 100ml

Free Punkkikarkote active spray 100ml

Free
Outlet
HETI keittiönpinnat bergamotti-minttu 500ml

HETI keittiönpinnat bergamotti-minttu 500ml

HETI
Heti 1,5L kirjopyykki pyykinpesuneste

Heti 1,5L kirjopyykki pyykinpesuneste

HETI
Uutuus
Heti Yleispesu koivu 500ml

Heti Yleispesu koivu 500ml

HETI
Heti Pyykkietikka kesä 500ml

Heti Pyykkietikka kesä 500ml

HETI
Heti kylpyhuoneenpesuaine sitrus 500ml

Heti kylpyhuoneenpesuaine sitrus 500ml

HETI
Heti Konepuhdistus 2in1 200ml

Heti Konepuhdistus 2in1 200ml

HETI
Heti pyykkietikka laventeli 500ml

Heti pyykkietikka laventeli 500ml

HETI